h1

MENEGUHKAN KEMBALI KEDUDUKAN HADIS NABI SAW

28 Februari 2009

300px-arabicsahihbukhariHadis Nabi Saw jika ditinjau dari segi peristilahan para ulama adalah “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau saw” ada pula dikalangan para ulama yang menambahkan dengan peristilahan “Bahwa segala hal yang disandarkan kepada Nabi Saw baik perkataan, perbuatan, persetujuan, atau pun sifat baik dari segi akhlak, maupun fisik beliau Saw”.


Iklan
%d blogger menyukai ini: